SET Hũ nến thơm tre khắc theo yêu cầu

70.000

Set quà nến thơm sẽ bao gồm:

  • 1 hũ nến thơm tre khắc logo, tên riêng theo yêu cầu
  • 1 số đồ trang trí
  • 1 hộp
  • 1 thiệp có sẵn hoặc An Nam sẽ thiết kế cho bạn miễn phí

Đặc biệt

  • Làm từ 1 SET
  • Có lên file khắc mẫu trước khi gửi
SET Hũ nến thơm tre khắc theo yêu cầu

70.000