Bộ bình trà TC012

729.000

Bộ bình trà thuỷ tinh AB002 bao gồm: 1 bình pha trà thuỷ tinh. 6 chén thuỷ tinh

Bộ bình trà TC012

729.000